Paweł Smuszkiewicz

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnie z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia (SP/0587/2011).

Absolwent teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym. Ukończył także Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Studium Profilaktyki Uzależnień. Uczestnik Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży –etapu zaawansowanego, szkolenia prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie. Pracuje pod stałą superwizją.

Wieloletni kierownik hostelu Victoria w Poznaniu, gdzie realizowany jest program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych. Przez 8 lat związany z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień dla młodzieży, gdzie prowadził psychoterapię indywidualna, grupową oraz warsztaty edukacyjne dla rodzin pacjentów.

Od kilkunastu lat prowadzi konsultacje i diagnostykę dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą w sytuacjach kryzysu, zmagających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera/internetu, telefonu komórkowego, seksu/pornografii, ćwiczeń fizycznych i innych zachowań nałogowych. Współpracuje ze szkołami w ramach profilaktyki uzależnień dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Przyjmuje  w środy.

Telefon: 691 029 353

e-mail:psmuszkiewicz@gmail.com