Rafał W. Wójciak

Ukończył psychologię kliniczną na UAM, wcześniej fizjologię żywienia człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym i biologię na UAM. Ukończył szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii CB w Warszawie) i psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także choreoterapii (PTCh i PTTRT) i diagnozy neuropsychologicznej (CBT Wawa). Przez ponad 20 lat pracował w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka UP, prowadząc zajęcia dydaktyczne i pracę naukową w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki, a także psychologii, psychologii klinicznej, neurobiologii i psychodietetyki. Pełnił funkcję Pełnomocnika J.M. Rektora UP ds. Profilaktyki Uzależnień. Od 2008 roku jest pracownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami, a także pracę naukową, w której dominuje tematyka wpływu składników odżywczych i zachowań żywieniowych na funkcje poznawcze i zachowania człowieka. Jego zainteresowania naukowe skupiają się także na zagadnieniach neuropsychologii i neurobiologii, w tym wpływu oddziaływań psychoterapeutycznych na zmiany w mózgu i neuroplastyczność. Interesuje się także psychoprofilowaniem i psychologią sądową.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych, rozdziałów w podręcznikach i monografii. Jest psychologiem biegłym i psychologiem upoważnionym do badań osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń.

Pracę terapeutyczną kieruje głównie do młodzieży i osób dorosłych, prowadząc porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną, grupową i par. Pracuje głownie w nurcie psychodynamicznym, korzystając także z narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej i neuropsychologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Terapii Traumy.

Przyjmuje w czwartki.

Telefon: 608 025 128

e-mail: rafwoj@ump.edu.pl