Krystyna Sawczuk

 

Absolwentka psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu oraz 4 letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskim Centrum Psychodynamiczne (KCP), szkołę rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończyła również studia związane z zarządzeniem i psychologią pracy, m.in. MBA dla HR – Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Studium Podyplomowego – Zarządzanie Kadrami na WSB w Poznaniu. 

Prowadzi diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną, udziela poradnictwa psychologicznego oraz prowadzi warsztaty i szkolenia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nad wsparciem rozwoju osobistego i zawodowego, zmianach postaw, pobudzaniu motywacji i satysfakcji, rozwiązywaniu problemów zawodowych i rodzinnych oraz kilkuletnie doświadczenie terapeutyczne w pracy z dorosłymi i młodzieżą. 

Zajmuje się pracą nad problemami związanymi z: budowaniem poczucia własnej wartości, również w trakcie i po długotrwałych chorobach, rozwojem osobistym i zawodowym, pozostawaniem w kryzysie i ponownej adaptacji, trudnościami w relacjach, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz innymi trudnościami w życiu zawodowym i osobistym.

Pracuje w oparciu o nurt terapii psychodynamicznej.

Przyjmuje we wtorki od 16.00.

Telefon: 600 092 146

e-mail: krystyna.sawczuk@gmail.com