Ewa Majerowicz

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Ukończyła też studia podyplomowe na UAM z seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia.

Absolwentka studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży, szkolenia prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Absolwentka szkoły psychoterapii KCP, szkolenia kredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W Ośrodku Psychoterapii Empatia prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych oraz rodzin, dzieci i młodzieży, a także diagnozę i konsultację seksuologiczną młodzieży i dorosłych.

W terapii dzieci i młodzieży zajmuje się takimi obszarami pomocy jak:

  • zrozumienie i przezwyciężenie trudności w relacjach z rodzicami;
  • pomoc w przezwyciężeniu trudności w relacjach z rówieśnikami;
  • nauką radzenia sobie z negatywnymi emocjami: niepokojem, smutkiem, poczuciem osamotnienia, złości;
  • pomoc w przezwyciężaniu lęków;
  • pomoc w zmianie zachowania np. agresji, wycofaniu społecznemu;
  • pomoc w korygowaniu nieprawidłowych zachowań seksualnych.

Przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00, we wtorki od 15.00 i czwartki cały dzień. 

Telefon: 512 043 643

e-mail: ewamajerowicz@gmail.com