Anna Kwiecień-Guzek

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna i psychologia pracy). Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP), szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkoliła się w zakresie Analizy Transakcyjnej (kurs z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej zorganizowany przez ośrodek AION w Poznaniu w 2011r.).

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, w Klinice Psychiatrii w Poznaniu, Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu, Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu oraz Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, prowadzeniu grup wsparcia, treningów oraz warsztatów umiejętności psychologicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Pracuje z osobami, które:

  • doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz podejmowaniu decyzji
  • przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
  • mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, depresję, zaburzenia lękowe lub zaburzenia odżywiania
  • doświadczają lęków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub mają dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym
  • doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, poczucia samotności, niezdolności do spontaniczności i cieszenia się, braku satysfakcji z życia
  • przeżywają poczucie utraty kontroli nad własnym życiem i chcą zdobyć większy wgląd we własne przeżycia.

Przyjmuje w czwartki.

Telefon: 507 601 888

e-mail: ankwiecien@gmail.com