Anna Kozaczek

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu. Obecnie jest na ostatnim roku IV-letniego kursu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również szkolenie z Analizy Transakcyjnej w ośrodku AION.

Swoje doświadczenie zdobywała w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania i w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży, warsztaty, szkolenia. Zajmuje się również udzielaniem wsparcia psychologicznego kobietom dotkniętym depresją poporodową.

Pracuje z osobami w kryzysach życiowych, w depresji, doświadczających silnego lęku, z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych, z niską samooceną, z utratą sensu życia.

Przyjmuje w czwartki.

Telefon: 609 877 471

e-mail: anna.kozaczek@hotmail.com