Kinga Żołnowska

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2010), dwuletniego Studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży, prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2014) oraz rocznego kursu terapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (2011). Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej oraz diagnozy i terapii dzieci. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie uczestniczy w rocznym seminarium „Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka-dziecko” oraz grupie superwizyjno-warsztatowej „Interdyscyplinarny model diagnozy i leczenia dzieci i młodzieży w perspektywie psychodynamicznej, medycznej, integracji sensomotorycznej”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ośrodku Psychoterapii Empatia prowadzi konsultacje i pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Oferuje także terapię kobiet w ciąży i połogu oraz pracę z diadą matka-dziecko. Wspiera rodziców, również adopcyjnych i zastępczych, w budowaniu lepszych relacji z dziećmi.

Przyjmuje w poniedziałki i wtorki.

tel.: 662 127 413
e-mail: gabinet@psychologiczny.eu
www.psychologiczny.eu