Anita Jałoszyńska

Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta.

Absolwentka studiów magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.

W Krakowskim Centrum Psychoterapii ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

W Ośrodku Psychoterapii Empatia prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje m. in. z osobami pozostającymi w kryzysie, mającymi trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i osobowościowym, z trudnościami relacyjnymi.

Przyjmuje w piątki.

E-mail: anita_jaloszynska@hotmail.com

Tel. 608390021