Patryk Kowalski

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnie z programem zatwierdzonym i certyfikowanym przez Ministra Zdrowia SP/1184/2016.

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach socjologia, teologia oraz praca socjalna. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica” oraz Hostelu dla osób uzależnionych „Victoria” w Poznaniu, gdzie prowadzi terapie indywidualną oraz grupową. Swoje doświadczenie pracy z pacjentem uzależnionym zdobywał w kraju i za granicą, m. in. w Y‑Haven (Cleveland), czy Haymarket Center (Chicago).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, które zmagają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz uzależnień behawioralnych (komputer/Internet, seks/pornografia, hazard, zakupy, itd.)

Przyjmuje w piątki.

Telefon: 664 952 203