Katarzyna Werbińska

Psycholog,certyfikowany specjalista terapii uzależnień w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność: psychologia kliniczna. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej WTTS w Poznaniu. Ukończyła  Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie i uzyskała kwalifikacje certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień. Aktualnie kształci się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Swoje doświadczenie pracy z osobą potrzebującą pomocy zdobywała w oddziałach szpitalnych, w ośrodku terapeutycznym dla osób uzależnionych, w hostelu postrehabilitacyjnym dla osób uzależnionych, a także w poradni. 

Na co dzień pracuje z młodzieżą zmagającą się z kryzysem rozwojowym, a także z dorosłymi w kryzysach życiowych, z trudnościami relacyjnymi. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz także konsultacje i diagnostykę w obszarze uzależnień.

Pracuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Przyjmuje w piątki.

Tel.: 609321086