1

Ośrodek Psychoterapii Empatia powstał w Poznaniu w 2007roku i jest placówką prywatną oferującą pomoc psychologiczną i psychoterapię.

Tworzy go zespół: psychologów-psychoterapeutów prowadzących terapię z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, oraz współpracujących specjalistów:

  • specjalisty terapii uzależnień prowadzącego terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera i innych zachowań nałogowych,
  • neurologopedy prowadzącego zajęcia z terapii mowy i języka, a także emisji głosu,
  • psychologa z uprawnieniami do badań osób starających się o pozwolenie na broń.

Nasz ośrodek stworzyliśmy z myślą o tych, którzy szukają pomocy w problemach życiowych, pragną rozwijać siebie, uczestnicząc w psychoterapii indywidualnej, terapii małżeńskiej, grupowej lub warsztatach rozwoju osobistego . Prowadzimy również szkolenia dla zainteresowanych grup zawodowych.

Psychoterapeuci ośrodka specjalizują się głównie w psychoterapii opartej o podejście psychodynamiczne.  W tym nurcie pracuje grupa terapeutów zidentyfikowanych z jednolitym sposobem myślenia o psychoterapii będących absolwentami Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wszyscy specjaliści kładą nacisk na realizowanie wysokich standardów pracy, podwyższanie swoich kwalifikacji i postępowanie zgodnie z etyką zawodową. Psychoterapeuci podlegają regularnej superwizji prowadzonej przez rekomendowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.