Ośrodek Psychoterapii Empatia jest placówką prywatną i powstał w 2007 roku.

Tworzy go zespół: psychologów-psychoterapeutów oraz współpracujących specjalistów: Specjalisty Terapii Uzależnień, psychologa dziecięcego i psychologa z uprawnieniami do badań osób starających się o pozwolenie na broń.

Nasz ośrodek stworzyliśmy z myślą o tych, którzy szukają pomocy w problemach życiowych, pragną rozwijać siebie, uczestnicząc w psychoterapii indywidualnej, terapii małżeńskiej, grupowej lub warsztatach rozwoju osobistego . Prowadzimy również szkolenia dla zainteresowanych grup zawodowych.  W ośrodku można także skorzystać z ambulatoryjnej terapii uzależnień: indywidualnej i grupowej.

Psychoterapeuci ośrodka specjalizują się głównie w psychoterapii opartej o podejście psychodynamiczne.  W tym nurcie pracuje grupa terapeutów zidentyfikowanych z jednolitym sposobem myślenia o psychoterapii będących absolwentami Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, szkolenia rekomendowanego przez  Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wszyscy specjaliści kładą nacisk na realizowanie wysokich standardów pracy, podwyższanie swoich kwalifikacji i postępowanie zgodnie z etyką zawodową. Psychoterapeuci podlegają regularnej superwizji prowadzonej przez rekomendowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. .